dinsdag 8 maart 2016

Er is weer van alles te doen voor de kinderen in de Willibrordkerk de komende tijd!

De 40 dagentijd of vastentijd is na carnaval weer begonnen! In de vastentijd bereiden we ons voor op het feest van Pasen. Pasen is het belangrijkste christelijke feest: Jezus, de zoon van God, is niet dood, maar leeft! 40 dagen hebben we om ons voor te bereiden. In de vastentijd geven we God weer een belangrijke plaats in ons leven. We staan stil bij de dingen die we belangrijk vinden in het leven en proberen te leven zoals God dat heeft gevraagd aan ons. De één doet dat door niet te snoepen of minder tv te kijken, weer eens vaker een stukje uit de (kinder)bijbel te lezen, de ander door een ander extra te helpen en weer een ander zet zich in voor een project in de derde wereld zoals de vastenactie. Ook wij willen ons met jullie voorbereiden op Pasen. 

Voorstellen communicanten en vormelingen
Zondag 6 maart om 11.00 hebben alle kinderen die dit jaar hun Eerste Communie doen zich voorgesteld. Op 29 mei 2016 zullen zij hun Eerste Communie doen in de Willibrordkerk.
Ook heeft een jongere, die zijn Vormsel zal ontvangen dit jaar, zich voorgesteld. De viering waarin de jongeren gevormd zullen worden zal 24 april 2016 zijn in de Sint Jan.

Jongerenvieringen en Vormselvoorbereiding
Elke eerste zaterdag van de maand is er in de Sint Jan een om 1800 een jongerenviering.  Aansluitend is er voor de jongeren die zich voorbereiden op het Vormsel een bijeenkomst en voor de jongeren die hun Vormsel al gedaan hebben een gezellige avond met steeds verschillende activiteiten. Elke derde zondag in de maand wordt er een gezellig uitje georganiseerd. Kijk ook eens op: http://www.lifeteendenbosch.nl/
Zit je in groep 8 en wil je meedoen aan de Vormselvoorbereiding? Vrijdag 4 maart is er een ouderavond  om 20.00 in de Bouwloods bij de Sint Jan waar je je kunt aanmelden voor de voorbereiding 2016-2017. Deze start juni 2016.
Lees meer op: http://www.mariajohannes.nl/1_1772_H__Vormsel__Veelgestelde_vragen.aspx

Kinderwoorddienst
Zondag 13 maart om 11.00 is er weer kinderwoorddienst. Komen jullie allemaal meedoen? Je mag natuurlijk een vriendje of vriendinnetje meenemen.

Palmpasenstokken versieren
Zaterdag 19 maart gaan we Palmpasenstokken maken in de kerk.  Een Palmpasenstok heeft de vorm van een kruis. Voor het kruis, de palmtakjes en het (papieren) haantje wordt gezorgd.  Nemen jullie leuke en lekkere dingen mee om het kruis verder te versieren? Vergeet ook niet een schaar, plakband en punaises  mee te nemen om alle versieringen vast te kunnen maken. Als de Palmpasenstokken klaar zijn hangen we ze op in de kerk zodat ze zondag gezegend kunnen worden! Zin om mee te doen? Kom dan zaterdagmiddag 19 maart tussen 13.30 en 14.30 naar de Willibrordkerk.

Gezinsmis Palmzondag
Zondag 20 maart om 11.00 is er weer een gezinsviering. We vieren samen het feest van Palmpasen. De kerk is  feestelijk versierd met al jullie mooie Palmpasenstokken! In de viering worden ze gezegend en vertellen we het verhaal van Palmpasen. En misschien ontdek je dan ook waarom de Palmpasenstok de vorm van een kruis heeft, we er een haantje op doen en als versiering bijv. eitjes en  30 rozijntjes gebruiken.
Als het goed weer is houden we na de mis een kleine optocht door de wijk. Daarna mag je jouw Palmpasenstok mee naar huis nemen om hem daarna weg te geven aan iemand die ziek is, aan je opa of oma of aan iemand waarvan jij vindt dat die persoon wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Tijdens de optocht komen we ook langs 3 woningen waar oudere mensen wonen die het ook heel leuk vinden een Palmpasenstok te krijgen en een palmpasenliedje te horen. Misschien wil je jouw Palmpasenstok daar wel brengen?

Paasvuur op de Parade
Zaterdag 26 maart om 19.00 (tot 20.00) wordt er een  paasvuur op de Parade in ’s-Hertogenbosch ontstoken, vlak voor de Paaswake. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen, mensen van alle geloven en kerken. Door samen het licht aan te steken laten we zien dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. Aan het paasvuur mag iedereen de Paaskaars van de kerk of een lantaarn aansteken en meenemen naar de kerk voor de paaswake of mee naar huis  nemen. Het Paaslicht wordt zo gedeeld met heel de stad! Kom jij ook meedoen? Samen nemen we het licht mee naar de Willibrordkerk.

Vieringen rond Pasen in de Willibrordkerk
24 maart 19.00 Witte Donderdag eucharistieviering
25 maart 15.00 Kruisweg in de Landelinuskerk in Empel
25 april   19.00 Kruishulde
26 maart 21.00 Paaswake
27 maart 11.00 eerste Paasdag eucharistieviering
28 maart 11.00 tweede Paasdag eucharistieviering

Kinderwoorddienst
Zondag 3 april en  17 april om 11.00 is er weer kinderwoorddienst. We vertellen een verhaal uit de bijbel en knutselen hier iets bij.  Komen jullie allemaal meedoen? Je mag natuurlijk een vriendje of vriendinnetje meenemen.


Roos Tabink, Sandra van Diessen en Alexandra Benschop,
namens de kinderwerkgroep van de Willibrordkerk

woensdag 26 november 2014

‘Geloven is iets dóen, ook als je kind bent’

In de Willibrordkerk in de Maaspoort horen kinderen er helemaal bij. Met kinderwoorddiensten, gezinsvieringen en kinderactiviteiten worden zij actief bij de parochie betrokken. Een mooi, maar ook moeilijke taak, vinden Roos Tabink en Alexandra Benschop.

Een gezinsviering in de Willibrordkerk: kinderen groeten enthousiast enkele ouderen, alsof deze ouderen allemaal hun eigen oma’s en opa’s zijn. “We hebben laatst een kinderactiviteit gehouden waarbij de kinderen voor de ouderen gingen koken. En als ze elkaar nu tegenkomen, is er ineens die blijk van herkenning. Leuk om te zien hoor.” Roos Tabink en Alexandra Benschop vertellen over het kinderwerk in de parochie van de H. Willibrord. Samen met Sandra van Diessen vormen zij het team voor kinderwoorddienst, gezinsvieringen en kinderactiviteiten.

“We hadden de kinderen gevraagd een stuk fruit van de eigen fruitschaal mee te nemen, en een oudere uit te nodigen van wie ze wisten dat hij of zij alleen is. Familie, buren, maakte niet uit. We hebben zelf ook enkele ouderen uit de parochie uitgenodigd. De kinderen hebben alles zelf gedaan: soep gemaakt en uitgeserveerd, broodjes gesmeerd en een fruitsalade gemaakt. Eerst wilde ieder zijn fruitje voor zijn ‘eigen’ oudere klaarmaken, maar uiteindelijk werd het een grote fruitsalade. ‘O zo is het nog veel lekkerder’ zeiden ze. En dat was de bedoeling: dat ze leren dat delen blij maakt en het leven leuker.”

Het tekent de instelling van de actieve dames: met de kinderactiviteiten en ook in de kinderwoorddienst en gezinsviering willen zij ook op een andere manier de kinderen de waarden uit de bijbel en het geloof meegeven. “Zodat zij niet alleen horen wat de blijde boodschap is, maar het ook beleven en op die manier ervaren dat het ook leuk en gezellig is in de kerk. We hebben ook wel eens een Bijbelquiz gedaan of een speurtocht door de kerk. Een andere keer zijn we gaan picknicken, waarbij je heel goed het thema breken en delen kunt uitleggen.”

Roos en Alexandra rolden in het kinderwerk door hun eigen kinderen. Roos Tabink: “Toen de kinderen klein waren dacht ik: ‘Als ik het zo belangrijk vind, moet ik ook zelf een bijdrage eraan leveren.’ De kerk biedt precies de mooie en goede omgeving om met je kinderen te praten over normen en waarden, over de goede en soms ook zware onderwerpen.” Ook Alexandra  ervaart het zo: “Je bent al bezig om het geloof voor je kinderen voor te leven, en om dat dan te doen voor meer kinderen is erg leuk. Ik vind het een uitdaging de boodschap zo te vertalen dat kinderen het echt begrijpen.”

“Doordat je samen de voorbereidingen doet, voor de kinderwoorddienst of gezinsviering of kinderactiviteit, verdiep je jezelf meer in het geloof”, vult Roos aan. “Je moet je afvragen ‘wat zegt dit Bijbelverhaal mij?’ en ‘hoe kan ik het overbrengen?’. Je kunt de kinderen alleen iets authentieks bieden als het ook jóuw  boodschap is.”

Er gaat wel heel wat tijd en energie zitten in de organisatie. Alexandra: “We hebben om de vijf, zes weken kinderwoorddienst en in de Advent en Vastentijd. Gezinsvieringen zijn er met Kerstmis, Pasen en bijvoorbeeld op het feest van de H. Willibrord. En dan organiseren we zo’n twee keer per jaar een kinderactiviteit. Voor elke activiteit worden de kinderen via een nieuwsbrief uitgenodigd. En de nieuwsbrief gaat ook naar de diverse scholen in de wijk, zodat ze zien welk thema aan bod komt. Dat werkt wel. Juist het thema trekt kinderen, en hun ouders natuurlijk, aan.”

Tegelijkertijd is het niet eenvoudig ouders te betrekken bij alles wat rondom het kinderwerk gebeurt. “En het is juist zo belangrijk”, aldus Roos. “De kinderen zouden het liefst ook thuis bezig moeten zijn met wat wij hun, en dus ook hun ouders, aanreiken. Soms lukt dat goed, soms wat minder. Toen het over bidden ging, hebben we een gebedskubus mee naar huis gegeven. Later hoorden we van diverse kinderen terug dat ze er thuis in het gezin echt wekenlang gebruik van hadden gemaakt.”

Een van de belangrijkste boodschappen die kinderen in de Kerk mee zouden moeten krijgen is volgens Roos en Alexandra dat zij als kinderen er net zo goed bijhoren als de volwassenen. Dat het geloof iets is wat je dóet, ook als je kind bent. En dat je geloof iets is waar je je hele leven wat aan kunt hebben.

Roos Tabink en Alexandra Benschop zien het wel zitten om tot de grote pastorale eenheid toe te treden. “Laten we elkaar opzoeken als werkgroepen die met kinderwerk bezig zijn. We kunnen toch van elkaar leren en elkaar ook steunen. En misschien kunnen we ook samen een leuke kinderactiviteit organiseren.” De ideeën rollen al over tafel: “Bijvoorbeeld een spelletjesdag of zo. En als je er dan een dag van maakt met kinderen én ouderen dan kunnen ze aan elkaar laten zien welke spelletjes ze kennen.”

STREAMER:

… zodat zij de blijde boodschap niet alleen horen, maar ook beleven.

zaterdag 13 september 2014

Naar de kerk… ook in het ziekenhuis!

Vrijwilligers gezocht voor de Kapel van het JBZ

Elke zondagmorgen is er in de Kapel van het Jeroen Boschziekenhuis een kerkdienst. Een van de geestelijk verzorgers of een pastor of predikant uit de omgeving leidt de viering. Het eigen JBZ-koor zingt, afgewisseld met koren en muziekgroepen uit de regio. Uiteraard klinkt ook het orgel dat speciaal voor de Kapel werd gebouwd. In de diensten komt de rijke christelijke traditie aan bod in de volle breedte. Samengebracht door de bijzondere omstandigheden delen mensen uit heel verschillende kerken er met elkaar hun geloof.

Dat dit kan betekent veel voor mensen. Een paar reacties: ‘Ik ben blij dat ik meegegaan ben naar de Kapel. Er werden dingen gezegd waar ik echt iets aan heb.’ ‘Vooral dat koffiedrinken, dat had ik allang niet meer zo meegemaakt. Even weer gewoon mens zijn, van die ziekenkamer weg. Bedankt!’ ‘Fijn dat ik een kaars aansteken kon, en dat er tijd was mijn verhaal te doen. Het is of er iets van me is afgegleden, ik kan het allemaal weer een beetje aan.’

De geestelijk verzorgers nodigen elke week patiënten op de afdelingen persoonlijk uit voor de viering. Een belangrijke rol spelen vervolgens de vrijwilligers van de pastorale dienst. Zij halen mensen op, begeleiden ze tijdens de viering, schenken koffie na afloop en staan open voor ontmoeting. Marjo Verhoeven, coördinator: ‘Mensen vertrouwen je veel toe. Dat vind ik altijd heel bijzonder. De meeste mensen zijn spraakzaam, en het maakt hen niet uit of de vrijwilliger jong of oud is, of van welke godsdienst hij of zij is. Die verschillen zijn niet zo belangrijk. Je hoeft ook maar weinig te zeggen, vooral te luisteren. Iedereen die dat vermogen heeft, kan dit werk doen.’

De vrijwilligers werken in vaste groepen. Elke groep is ongeveer een keer per vier weken aan de beurt. Eens per maand is er op zondagmiddag een concert in de Kapel. Ook dan zorgen vrijwilligers dat patiënten aanwezig kunnen zijn. Uiteraard is het parkeren bij het ziekenhuis kosteloos voor vrijwilligers en zijn zij verzekerd tijdens hun werkzaamheden. Enkele keren per jaar is er een bijeenkomst met alle vrijwilligers en de geestelijk verzorgers. Een van deze bijeenkomsten is een feestavond of uitstapje.

Wilt u ook helpen? Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Elke zondagmorgen om 10.15 uur kunt u aansluiten bij de viering om de sfeer te proeven en kennis te maken. Als u wilt kunt u vooraf contact opnemen met de dienst geestelijke verzorging via (073) 5532166 of met Marjo Verhoeven, coördinator vrijwilligers:  073 6413238. Een e-mail sturen kan ook: geestelijkeverzorging@jbz.nl Tot ziens in de Kapel!